Father Janíček in 1994Otec Janíček l.p. 1994

Tábor Hostýn, byl založen v roce 1954 jako prázdninový tábor českým jezuitou, P. Bohuslavem Janíčkem S.J., který se narodil 19.1.1919 a zemřel 7.9.2002. Otec Janíček chtěl umožnit dětem z rodin českých emigrantů, cenově dostupnou prázdninovou rekreaci v krásném přírodním prostředí. Původně Otec Janíček, opuštěnou farmu v prvním pásmu Laurentských hor nedaleko Saint-Calixte pouze pronajal. Během prvního roku se tábora účastnilo 25 dětí po dobu pěti týdnů. Děti spaly pod stany na tvrdých pryčnách se slamníky. V roce 1955 zakoupil Otec Janíček 23 akrů z této farmy a začal s několika dobrovolníky budovat stálý prázdninový tábor. Mezi významné pomocníky při budování tábora patřila celá rodina Štrbáňova a Magdalena a Josef Janíkovi, Milan Bojsa a jiní.V tomto roce postavili velkou kuchyni s pokojíky pro kuchařky. Od 9. května 1955 byl Tábor Hostýn spravován Czechoslovak Wefare Association, která měla status charitativní organizace. V roce 1956 byla přistavena prostorná veranda, která nyní slouží jako jídelna. V roce 1957 byly postaveny elektrické sloupy a do tábora byla zavedena elektřina. V tomtéž roce byla vykopána studna, která slouží dodnes. Do kuchyně byl také zaveden vodovod.

Mr. Josef JaníkMr. Josef Janík

V prvních létech, jak děti, tak jejich vedoucí, bydleli pouze ve stanech. V roce 1959 byly postaveny první dřevěné chatičky, které postupně nahrazovaly ubytování ve stanech. Chatičky byly stavěny pro tři obyvatele. Jsou zařízeny prostě, ale účelně. V každé jsou tři postele, nad každou je polička, věšák na šaty a je vybavena stolečkem. Chatičky mají elektrické osvětlení. Tábor byl rozdělen na dvě části, na chlapeckou a na dívčí. V každé části je 11 chatiček pro děti a jedna chatička pro vedoucí. Chatičky jsou uspořádány do kruhu. Každá část má velkou klubovnu. V klubovnách mohou být organizovány různé společenské události a o poutích sloužena mše svatá, pořádány výstavy a semináře.

Father Janíček in 1994 with one of his Slovak friends, Mrs. ŠtrbáňekOtec Janíček s dlouholetou spolupracovnicí Slovenkou paní Štrbáňovou v roce 1994

V dívčím oddělení tábora byla postavena kaple, zasvěcená Panně Marii Svatohostýnské, do které Otec Janíček přivezl ze Saskatchewanu zvon, který byl l1. srpna 1961 vysvěcen Otcem biskupem J.A. Papineau z Joliette. Tato slavnost svěcení zvonu se stala vlastně první poutí k Panně Marii Svatohostýnské na našem táboře Hostýn a od té doby se slaví každoročně, až do dnešních dnů. Z různých důvodů se datum konání mírně mění. Tak např. v roce 2003 byla pouť konána 27. července. Na táboře se během léta vystřídalo až 140 dětí. První čtyři roky byly na táboře jen děti z Montrealu. Pak přijely děti z Clevelandu, Chicaga, Toleda, Toronta, Londonu, Hamiltonu, Windsdoru a Ottawy. V posledních létech existence tábora i z New Yorku, Texasu a dokonce i ze Švýcarska. Po sametové revoluci začali jezdit děti z České republiky. Minulí absolventi tábora Hostýn mají dnes svoji webovou stránku Tribute to the Father a posílají na tábor již svoje děti.

Tábor byl během let navštíven i některými význačnými osobami. V minulosti navštívil tábor Hostýn kardinál Josef Beran. Při oslavách 50. výročí vysvěcení několika jezuitů v roce 1999 (?) byl na táboře Hostýn také nynější kardinál Tomáš Špidlík (viz fotografie).

In front of the girl’s activity building in 1999, From the left: Ivan Strážnický, Jiří Horák, Marta Strážnická, Father Janičík from Slovakia, Mrs. Štrbáňová and cardinal ŠpidlíkPřed dívčí klubovnou na táboře Hostýn asi v roce 1999 Zleva: Ivan Strážnický, Jiří Horák, Marta Strážnická, otec Jančík ze Slovenska, paní Štrbáňová a kardinál Špidlík

V roce 1992 otec Janíček zamýšlel odejít do důchodu. I když v té době se nabízeli lidé, kteří chtěli s pomocí otce Janíčka v uskutečňování dětských táborů pokračovat, tábor byl darován Loyola High School z důvodu, že prý již nebylo k disposici dost dětí na organizování budoucích dětských táborů. Czechoslovak Welfare Association byla zrušena. Noví vlastníci - montrealští jezuité zprvu udělali na táboře Hostýn několik úprav, později však byl tábor zcela nepoužíván a chátral. Nová kapitola v historii tábora Hostýn začala založením  Asociace Hostýn  v roce 1997.

Pokud někdo z pamětníků chce historii tábora Hostýn doplnit, ať nás laskavě kontaktuje.

Vznik Asociace Hostýn, Inc.

V roce 1992 byl tábor Hostýn z důvodu odchodu otce Janíčka do důchodu a nedostatku dětí do dětského tábora darován montrealským jezuitum. Tradiční poutě čs.komunity však pokračovaly na Hostýne dále každým létem. Během nich jsme všichni viděli, jak tábor chátrá a stalo se z nej tzv. "ghost town" známé z dob zlaté horecky na Aljašce. Otci Janíckovi, tak jako nám všem ostatním, kdo jsme na poute jezdili, pohled na opuštený tábor rval srdce. Z toho důvodu otec Janíček s jezuity vyjednal, že tábor předají  zpět do českých a slovenských rukou. Dne 5. prosince 1997 byla založena a zaregistrována "Association Hostyn" (A.H.), za účelem "Podporovat morální, intelektuální a duchovní rozvoj občanů českého a  slovenského původu". Stanovy jsou stejné jako v případě Czech Welfare Association, která vlastnila tábor Hostýn před jeho darováním  jezuitům. Stanovy mají asi 30 stránek a jsou v angličtině. Po internetu je zašleme každému, kdo si o ně požádá.

Asociace Hostýn přebrala zpět tábor Hostýn od Loyola High School dne 20. dubna 1998. Během prvních několika let, zase malá skupina dobrovolníků opravila tábor, v kterém některé budovy byly již v kritickém stavu.

V té době se vůbec neuvažovalo o tom, že by se tábor mohl znovu používat jako letní dětský tábor, protože  prý stále nebylo dost dětí, které by se mohly účastnit. Tábor fungoval zejména jako rekreační  zařízení pro rodiny s dětmi. Provozovaly se na něm také různé akce, jako bylo opékání selete na rožni, karibská noc, aj.

V roce 2002 se vedení Asociace Hostýn dostalo do kontaktu s torontským Masaryk Memorial Institute (M.M.I.), který přestal mít v Totontu k disposici pozemek, kde se pořádal ontarijský dětský tábor. Tyto dvě organizace uspořádaly společně letní dětský tábor na Hostýně: M.M.I. vybral táborové poplatky a dodal děti a většinu vedoucích. A.H. opravila tábor a z darovaných peněz se postavila budova se 3 splachovacími záchody a 3 sprchami. Několik fungujících sprch máme také  z dřívějška v jiné budově.  A.H. zorganisovala vaření a hlavní dozor. Tímto byla obnovena původní funkce tábora a  začala nová éra letních dětských táborů. Dětský tábor v roce 2002 měl velký úspěch.

V roce 2003 byl dětský tábor velice úspěšně zorganizován novým výborem A.H., který byl zvolen na valné hromadě 27. února  2003. Všem dětem se na táboře velice líbilo a chtějí se vrátit se spoustou svých kamarádů v příštím roce. Očekáváme, že tábor bude v jubilejním roce roce 2004, kdy budeme slavit padesátileté výročí založení tábora, naplněn buď zcela, anebo blízko ke své kapacitě. Kapacita tábora je zhruba  66 dětí.

Jsme přesvědčeni, že kvalita  dětského tábora se nyní značně zvýšila oproti dřívějšku. Důraz je kladen na každodenní hodnotný program.

Protože se ukázalo, že pláž, kterou jsme doposud používali ke koupání, nebude v příštím roce k disposici, koupili jsme kvůli dětem pozemek s písčitou pláží na břehu blízkého jezera Lafond. Její fotografie jsou ve Zpravodaji. Jedná se o stejnou pláž, kterou dříve otec  Janíček pronajímal omylem po dobu mnoha let od falešného majitele. Budeme tak moci navíc provozovat kanoistiku a jiné vodní sporty.

A house in the forest built by children in 2003Dětmi postavená bouda v lese (Turnus II, družtvo č.2., rok 2003)

Zájemci, darujte nám kanoe, které nepotřebujete a které jsou v dobrém stavu. Na koupi pláže jsme si museli vypůjčit peníze a z toho důvodu se obracíme na všechny, kdo mohou peněžním darem pomoci, aby poslali své příspěvky sekretářce S.Hlavové, 1683, rue de L'Eglise, Montreal, QC,  H4E 1G6, Kanada.