Členem Asociace Hostýn se může stát osoba Českého nebo Slovenského původu, jeho/její manžel či manželka, anebo jiná osoba s Českem nebo Slovenskem úzce spjatá například znalostí jazyka, kultury a podobně. Povinností člena je platit členské poplatky, chránit dobré jméno asociace, propagovat a zúčastňovat se aktivit asociací pořádaných a dodržovat stanovy Asociace.

Žádost o členství v asociaci si můžete stáhnout zde ve formátu PDF.